การกล่าวประโยคบอกลาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การกล่าวประโยคบอกลาภาษาอังกฤษ

ประโยคบอกอำลาภาษาอังกฤษ การฝึกพูดประโยคการกล่าวบอกลาภาษาอังกฤษในขณะที่เรากำลังสนทนาเรื่องอื่นอยู่แล้วมีธุระไปทำอย่างอื่นก่อนจึงจำเป็นต้องขอตัวกล่าวลาก่อน ซึ่งเราสามารถใช้ประโยคการกล่าวลาเหล่านี้พูดได้หากเจอสถานการณ์แบบนั้น การกล่าวบอกภาษาอังกฤษสำหรับสถานการณ์ที่ผู้พูดต้องไปก่อนหรือ ขอตัวไปก่อนโดยใช้ประโยคบอกลาดังนี้เพื่อเป็นการรักษามารยาทไม่ใช่เดินจากไปเลย มีประโยคภาษาอังกฤษการกล่าวบอกลาอะไรบ้างไปดูกัน

ตัวอย่างประโยคบทสนทนาการกล่าวอำลาภาษาอังกฤษ

  • I have to go now. อ่านว่า ไอ-เฮฟว์-ทู-โก-นาว์ แปลว่า ฉันคงต้องไปแล้วล่ะ
  • I must leave now. อ่านว่า อ่านว่า ไอ-มัส-ลีฟ-นาว์ แปลว่า ฉันต้องไปแล้วล่ะ
  • I really must be going. อ่านว่า ไอ-เรียล-ลี่-มัส-บี-โกอิ้ง แปลว่า ผมจะต้องไปจริงๆ แล้ว
  • It’s getting late. อ่านว่า อิส เก็ตติ้ง เลท แปลว่า นี่ก็สายมากแล้ว
  • I’m going for ……..อ่านว่า แอม-โกอิ้ง-ฟอร์ แปลว่าฉันต้องไป…ต่อ
  • It’s time to say goodbye.อ่านว่า อิส-ไทม์-ทู-เซย์-กู๊ด-บาย  ถึงเวลาต้องบอกลากันแล้ว
  • Say hello to ……. อ่านว่า เซย์-ฮัลโหล-ทู แปลว่า ฝากสวัสดีคุณ…ด้วยนะ
ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำชักชวนสอบถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดอ่านเขียนและนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำพูดอวยพรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมประโยคคำขอร้องภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเองง่าย