สอนบทสนทนาการอำลาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคพูดคำอำลาภาษาอังกฤษ

การกล่าวอำลาเป็นภาษาอังกฤษนั้นเราสามารถเลือกใช้ได้หลายประโยคแล้วแต่ความคุ้นเคยต่อบุคคลที่เราสนทนาด้วยหรือคู่สนทนาของแต่ละคนซึ่งความหมายจะเหมือนกัน เมื่อพบพูดคุยกันสนทนากันสักครู่แล้วเมื่อถึงเวลากล่าวคำอำลาเป็นภาษาอังกฤษเราจะสามารถพูดได้ดังนี้

การพูดคำอำลาบทสนทนาภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

  • Goodbye อ่านว่า(กู๊ด-บาย) หมายถึง ไปละนะ เป็นการพูดที่ค่อนข้างเป็นทางการ เวลาตอบใช้คำว่า Goodbye เช่นกัน
  • Bye-bye อ่านว่า(บ๊าย-บาย) หมายถึง ไปละนะเหมือนกัน ใช้พูดกับคนคุ้นเคยกัน เวลาตอบใช้คำว่า Bye-bye เช่นเดียวกัน
  • See you later. อ่านว่า (ซี-ยู-เล็ท-เทอร์ ) หมายถึง แล้วค่อยพบกันใหม่ ใช้กับสถานการณ์ทั่วไป ตอบใช้คำว่า See you later.
  • See you again. อ่านว่า(ซี-ยู-อะเกน) หมายถึง แล้วค่อยพบกันอีก ใช้ทั่วไป เวลาตอบใช้คำว่า See you later. หรือ See you. เช่นเดียวกัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษการพูดลาจากกันเราอาจจะพูดอย่างเป็นทางการหรือพูดแบบรวดเร็วเป็นประโยคสั้นๆก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคู่สนทนาและสถานการณ์ว่าเป็นเวลาที่เร่งรีบด้วยหรือไม่เพราะความหมายจะเหมือนกันทั้งหมด

บทสนทนาการเกี่ยวกับอาหารในร้านอาหารภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษหมวดอาหารในร้านอาหารการสั่งอาหารพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษหมวดอาหารในร้านอาหาร การสั่งอาหาร พูดคุยถามรสชาติอาหาร เมนูอาหารไทยคาวหวานชอบทานอะไรแบบไหนพร้อมคำอ่านคำแปลที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

คำถามกีฬาภาษาอังกฤษสนทนเล่นากีฬาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
คำถามกีฬาภาษาอังกฤษ บทสนทนาการเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ

คำถามกีฬาภาษาอังกฤษ บทสนทนาการเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ การถามว่าชอบเล่นกีฬาประเภทไหนเป็นภาษาอังกฤษรพร้อมทั้งคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดกับคู่สนทนาง่ายๆ

คำถามอาชีพภาษาอังกฤษบทสนทนาอาชีพภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
คำถามอาชีพภาษาอังกฤษ บทสนทนาทำอาชีพอะไรอยู่คุณทำอาชีพอะไร

รวมคำถามอาชีพภาษาอังกฤษ บทสนทนาพื้นฐานทำอาชีพอะไรอยู่คุณทำอาชีพอะไร การถามถึงอาชีพของคู่สนทนา และบุคคลที่สามเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล