สอนบทสนทนาการอำลาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคพูดคำอำลาภาษาอังกฤษ

การกล่าวอำลาเป็นภาษาอังกฤษนั้นเราสามารถเลือกใช้ได้หลายประโยคแล้วแต่ความคุ้นเคยต่อบุคคลที่เราสนทนาด้วยหรือคู่สนทนาของแต่ละคนซึ่งความหมายจะเหมือนกัน เมื่อพบพูดคุยกันสนทนากันสักครู่แล้วเมื่อถึงเวลากล่าวคำอำลาเป็นภาษาอังกฤษเราจะสามารถพูดได้ดังนี้

การพูดคำอำลาบทสนทนาภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

  • Goodbye อ่านว่า(กู๊ด-บาย) หมายถึง ไปละนะ เป็นการพูดที่ค่อนข้างเป็นทางการ เวลาตอบใช้คำว่า Goodbye เช่นกัน
  • Bye-bye อ่านว่า(บ๊าย-บาย) หมายถึง ไปละนะเหมือนกัน ใช้พูดกับคนคุ้นเคยกัน เวลาตอบใช้คำว่า Bye-bye เช่นเดียวกัน
  • See you later. อ่านว่า (ซี-ยู-เล็ท-เทอร์ ) หมายถึง แล้วค่อยพบกันใหม่ ใช้กับสถานการณ์ทั่วไป ตอบใช้คำว่า See you later.
  • See you again. อ่านว่า(ซี-ยู-อะเกน) หมายถึง แล้วค่อยพบกันอีก ใช้ทั่วไป เวลาตอบใช้คำว่า See you later. หรือ See you. เช่นเดียวกัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษการพูดลาจากกันเราอาจจะพูดอย่างเป็นทางการหรือพูดแบบรวดเร็วเป็นประโยคสั้นๆก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคู่สนทนาและสถานการณ์ว่าเป็นเวลาที่เร่งรีบด้วยหรือไม่เพราะความหมายจะเหมือนกันทั้งหมด

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำชักชวนสอบถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดอ่านเขียนและนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำพูดอวยพรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมประโยคคำขอร้องภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเองง่าย